Ишкинниң аалчызы - Дээди Күчүтен мөге Монгуш Аяс Семис-оолович

Просмотров: 22 326

ISHKIN TV Ишкин оглу

18 января 2022

рзох

рзох

1 неделя назад

🙏🙏🙏👍👍👍💪💪💪


Дунгаа Монгуш

Дунгаа Монгуш

1 месяц назад

Экии,оглум,Ишкин оглум!озалдап-даа болза коргенимге аажок амырап,ооруп ор мен. Бо дамчылылганы келир уеде ажы-толдеривиске балалбас ,уттундурбас, чоргааралывыс тоогувус кылдыр ном кылдыр ундурген болза деп бодап кузеп ор мен,оглум. Бо Кучутен моге маадырывыс тын чугаа-созу кончуг чымчак тодаргай болуп турар.Боду база чуткулдуг кижизиг. Швгаа-биле,амыр амыр! Четтирдим улуу-биле.


Аяс Сарыглар

Аяс Сарыглар

1 месяц назад

Каш даа кеже бергеш куш догеп халдаар могени моге дээр бе


Снежана Кужугет

Снежана Кужугет

2 месяца назад

👍👍👍


Тувинец

Тувинец

2 месяца назад

Кучутен моге 💪👍


Кан-Демир Тюлюш

Кан-Демир Тюлюш

2 месяца назад

👍


Ёндан17rys Tyva17

Ёндан17rys Tyva17

3 месяца назад

Иии 👍,хүндүткелдиг улуг Күчүтен мөгеге аас кежикти,кадыкшылды,өөрүшкүнү күзедим👍💥👏


Ай_херел Салчак

Ай_херел Салчак

4 месяца назад

Монгуш Аяс ышкаш тыва кижи ам таа кажан торутунер, анаа деннежир кижи даа чок боор.


Смелый Парнишка

Смелый Парнишка

9 месяцев назад

Арай харам болбас болза эки дир семисоолович холодильник телевизор даа болза бажыынче соортуп каапканын кончуг


Тумен Донгак

Тумен Донгак

9 месяцев назад

Ол дээрге куш-тур акый,тудуш кирип келгендде арга кылыр чай бербес аай дедир шенээрге шимчевес💪ол хире кучу куштуг .иии акым чуу дээр боор,чугле чоргаарланыр дээрден башка,Аяс ол тоогу оршээ оршээ


чаяан монгул-оол

чаяан монгул-оол

10 месяцев назад

👍


По Кан

По Кан

10 месяцев назад

Кучутен могезинге Тыва чоннун ынак могезинге Кезээ шагда турар кылдыр стадион "Хуреш" бертинге тураскаал музей тургузар болза кандыг боор чуве ирги. Кучутеннин шанналдарын аныяндан амдыгаа чедир моге чуррталгазын оон ол уеде моге эштерин тренерлерин монгежидер болза деп санал бар Тыва чонум деткиилинер. База дамчыдылганын башкарыкчы дунмавыска четтирген чедиишкиннерни кузедим.


Алена Ооржак

Алена Ооржак

10 месяцев назад

👏


Anfisa Khertek

Anfisa Khertek

1 год назад

То


Anfisa Khertek

Anfisa Khertek

1 год назад

Ж


Марсбек Джуманалиев

Марсбек Джуманалиев

1 год назад

Маладеез бул Тыва Эли кыргыздарга тууганбы сооздору окшоош экен Салам кыргыз элинеен


Тывам

Тывам

1 год назад

Онза-ла солун болду👍👍


Охота и рыбалка

Охота и рыбалка "Алдын кажык" Тыва

1 год назад

Кучутеннин ажы-толунден база улуг могелер торуттунер болзун!


Тайгана Монгуш

Тайгана Монгуш

1 год назад

⭐⭐⭐⭐⭐


Антон Монгуш

Антон Монгуш

1 год назад

Кучутен.аяс.монгуш


Смотрите далее

БИИ-ХЕМ КОЖУУН - ЭНЕ-ТЫВАМ

ISHKIN TV Ишкин оглу

3 месяца назад

ЭНЕ-ТЫВАМ ТЕС-ХЕМ КОЖУУН

ISHKIN TV Ишкин оглу

1 год назад

ХҮРЕШ. ФЕДЕРАЦИЯ КУБОГУ. 08.07.2012

Тыва Хуреш

8 лет назад

Эрес Захаров—«Тываның алдарлыг чылгычызы»

Телеканал Тува 24

7 месяцев назад

ОВУР КОЖУУН - ЭНЕ ТЫВАМ

ISHKIN TV Ишкин оглу

9 месяцев назад

Популярные видео

Я увольняюсь.

15 часов назад

Standoff 2 | Fireborn (0.23.0)

1 день назад

#mdmotivation

16 часов назад

Booty slap fail!

16 часов назад

Copyright © Video-stb.ru

На нашем сайте вы можете посмотреть видео со всех уголоков планеты на любой вкус - от музыкальных клипов до мировых новостей! Добро пожаловать на video-stb.ru

webmaster@video-stb.ru Наша почта для ваших пожеланий и связи с нами.